Výhody Serie 4

Proč je kotel Ideal Super Series 4 to nejlepší pro Vás:
 

Pokud jste typ zákazníka, který má rád technicky vyspělé a snadno ovladatelné výrobky, umíte si spočítat dlouhodobé úspory (v řádu 5 let), preferujete investici do kvality, která se Vám vrátí, a chce kotel, na který nemusíte myslet a jehož provoz a údržba budou finančně nenáročné, pak je tento kotel právě pro Vás:
 

Úspora na samostatných zdrojích TUV (ve spojení s výměníkem Alfa-laval dokáže kotel vzhledem ke své rychlosti zajistit potřebu TUV bez dalších kapacitních zásobníků)
Úspora na protiotřesových, protihlukových a statických úpravách objektu (kotel nevyžaduje žádnou z nich!)
Jednoduchá montáž a bezproblémová doprava uvnitř objektu (možnost uvedení do provozu během 2 hodin, možnost rekonstrukce kotelny v zimních měsících)
Možnost instalace v půdních prostorách vč. nenáročnosti na velikost prostoru Vám dovolí mnohem výhodnější využití suterénu např. prodejní plochy, kanceláře, parkovací místa atd.
Úspora 20–25 % roční spotřeby paliva - plynoucí z vyššího počtu instalovaných modulů.
• Téměř absolutní jistota dodávky tepla bez požadavku na servis do 24 h. I při poruše modulu, automaticky naskočí do běhu další modul (zajištěno vlastní nezávislou regulací kaskádou po 50 kW)
Bezporuchovost a nenáročný provoz
• Servisní údržba se v mnoha případech omezuje jen na zákonem stanovenou roční odbornou prohlídku.
• Nahrazení obsluhy pouze dohledem.
• Výrobek s nejnižšími škodliviny NOx na trhu – značka Ekologicky Šetrný Výrobek
• Schopnost provozu i při výpadku ekvitermní regulace.
• uvedené provozní úspory lze vztáhnout na veškeré ne-modulární zdroje tepla!
• Unifikace a jednoduchost náhradních dílů
• 25 let provozu v Anglii a 8 let provozu v ČR
 

Při uplatnění výše uvedených provozních úspor je dosaženo návratnosti rozdílu investice za cca 2 roky!
 

Vám jako majiteli a konečnému uživateli zůstává výhoda kvalitnějšího výrobku, bezproblémového a levného provozu.
 

Provozní vlastnosti (spotřeby) výrobku mohou dokumentovat všichni majitelé našich kotlů instalovaných už alespoň 1 rok. Vysoké procento uživatelů se po zkušenostech s provozem rozhoduje pro koupi dalšího kotle Ideal Super Serie 4.