O výrobci

Počátek výroby topenářských zařízení IDEAL se datuje do r. 1872, kdy ve městě WARE - stát Massachusets - bylo započato s výrobou kamen.
 

Během příštích 20-ti let se podnik rozšířil, několikrát změnil název a nakonec byl pohlcen větší společností. V r. 1897 byla společnost IDEAL koupena podnikem Americká společnost pro radiátory, a začala vyrábět litinové kotle pod nyní slavnou značkou IDEAL.
 

Následně společnost expandovala do Evropy a otevřela tam prodejny a posléze i výrobní základnu. Ta byla založena v HULLu (přístav) z důvodů blízkosti námořní dopravy do Skandinávie a západní Evropy.
 

Nynější továrna v Hullu funguje od r. 1906, z počátku nikoli jako kotlárna, ale jako výrobna radiátorů.
 

Po 1. sv. válce továrna prošla řadou změn. Byla opuštěna výroba kotlů a radiátorů podle amerických vzorů, a továrna vyvíjela modely vlastní, tak aby vyhověly anglickým požadavkům - britské kotle byly umísťovány převážně v kuchyni a tak jejich vzhled byl velmi důležitý. Jedním z prvých výsledků vlastního vývoje byl vývoj modelu IDEAL COOK AN HEAT. Tato revoluční volně stojící kamna spojovala kotel centrálního vytápění, troubu a topnou plotýnku. Toto řešení představovalo značně nižší cenu za centrální vytápění, než jakékoli jiné řešení.
 

Ve dvacátých letech byl vyroben prvý světově známý kotel IDEAL pro domácnost. Stal se předchůdcem milionů podobných vyrobených továrnou v následujících letech. Dnešní úhledný nástěnný kotel již má ovšem jen málo podobného s černě poolověným a leštěným výrobkem tehdejších dnů.
 

Ve 30-tých letech došlo ke změně módy v použití paliva, začal být hromadně používán plyn. Společnost proto podnikla masivní kroky vedoucí k tomu aby udržela své postavení na špičce vývoje.
 

Výroba byla neustále zvyšována, aby bylo možno uspokojit stále stoupající poptávku. Výroba byla udržována i během II. světové války a několik milionů m2 radiátorů a přes čtvrt milionů zdrojů tepla bylo dodáno armádě v Anglii i v Evropě. V průběhu války se společnost podílela rovněž na výrobě munice.
 

V roce 1976 získala továrnu společnost STELRAD Group - nezávislá pobočka firmy METAL BOX slévárenský komplex v Hullu. Vysoká investice znamenala, že Hull se stal výhradně kotlárnou. Posléze získali i společnost CARADON HEATING.
 

V roce 1993 Metal Box CARADON získala skupinu PILAR, čímž zvýšila počet zaměstnanců z 10,000 na 25,000, a změnila jméno na CARADON PLC. Ve stejném roce byla rozdělena výroba radiátorů (STELRAD) a kotlů (IDEAL) do samostatných výrobních jednotek.
 


VÝVOJOVÁ LABORATOŘ

Laboratoř pro vývoj výrobků firmy Ideal dosáhla ve své oblasti značného ohlasu od svého oficiálního otevření v roce 1995.
 

Aby byly uspokojeny potřeby firmy Ideal a průmyslu, nová laboratoř je vybavena ultra speciální hi-tech, elektronickými a počítačovými zkušebními stanicemi umístěnými v klimatizovaných prostorách.
 

Nové zařízení laboratoře obsahuje nejnovější analyzátory, řídící systémy, PC a software s datovým vybavením pro zajištění nejvyšší přesnosti při zkouškách kotlů a úrovně požadované všemi státními průmyslovými a oprávněními institucemi.
 

Nová zařízení také dovolují složité experimenty jedinečné v celém Evropském topenářském průmyslu, což potvrzuje závazek společnosti zajišťovat zákazníkům kotle vždy ve vysoké kvalitě a provedení.


VÝROBNÍ INVESTICE

Firma Ideal je hrdá na objem svých výrobních investic. Ty totiž dokládají jejich filosofii - filosofii stálého vylepšování - a ukazují firemní závazek dokázat kvalitně řídit zásadní záležitosti a jejich postup.
 

Pečlivé vytvoření jednoduchého postupu při montáži je obdivováno v celém topenářském průmyslu. Za posledních 5 let společnost investovala přes šest miliónů liber v mateřské továrně v Hullu - modernizace budov a instalace nových strojních zařízení k vytvoření příjemného pracovního prostředí, citlivě vytvořené výrobní buňky, které budou schopny produkovat kvalitní kotle. Kotle které budou lepší kus od kusu. Na jejich produkci pracují v buňkách malé skupiny lidí. Tím vším Caradon dosáhl podstatného snížení výrobní doby. To zároveň umožňuje vyhovět zákazníkům požadujícím rychlé dodání. Dodatečným přínosem bylo i snížení prostoru potřebného pro výrobu a skladování.
 

Výrobní normy mají již tradičně vysokou kvalitu. V roce 1984 byl Caradon Ideal jednou z prvních společností, která obdržela značku kvality BS 5750 Part II, následovanou mezinárodním uznáním a cenou BS 5750 Part I (ISO 9001) v roce 1989. Stálé hledání kvality se tím však neskončilo. V rámci celoevropského školení s 650 jinými výrobci, které bylo navíc auditováno externími konzultanty IBM, společnost obstála v náročném testu jejich odborníků. Tento audit vyzkoušel až do detailu všechny aspekty výroby a otestoval platnost, účinnost a kvalitu všech postupů. Caradon Ltd. obdržela ocenění „Výrobce světové třídy“ - další potvrzení neúprosného závazku ke kvalitě a důkaz snahy nabídnou zákazníkům nejlepší možné výrobky podpořené službami a pomocí nejvyšší kvality.
 

Ideal je vedoucí britský výrobce plynových spotřebičů - kotlů. Jeho roční produkce značně přesahuje 100 000 ks u závěsných plynových kotlů a několik desítek tisíc u kotlů s výkonem nad 50kW. Ideal již před léty opustil systém linkové výroby do skladu. Sklad byl zrušen a nahrazen výrobou která je flexibilní a dovoluje řešit objednávku do jednoho týdne.
 

Odkaz na stránky výrobce: www.idealcommercialheating.com