Servis

Opravy, záruční i pozáruční servis provádíme od založení, a to i na zařizeních, které byly dodány do ČR před založením společnosti. U výrobce v Anglii jsme absolvovali specializované školení pro údržbu a servis těchto kotlů.
 

V rámci servisu provádíme běžné opravy, výměny dílů, čištění ventilátorů a hořáků, mytí filtrů a výměníků a měření emisí jednotlivých modulů.
 

Moduly jsou od zavedení tzv. Serie 4 (rok 1995) vybavovány identickými díly, a tak jsme vždy vybaveni potřebnou sadou náhradních dílů, se kterými lze odstranit na místě libovolnou závadu. Vždy jsme schopni odstranit závadu na místě. Díly objednáváme u výrobce s předstihem a držíme základní cca 1 roční zásobu náhradních dílů na skladě.
 

Prodemco Praha je držitelem certifikátu typu pro kotle IDEAL, je oprávněno vydávat prohlášení o shodě a používá náhradní díly v souladu s certifikovaným výrobkem.
 

Přestože jsme schopni provádět opravy do 24 hod a přestože někteří nový majitelé vyžadují tuto činnost smluvně, v praxi tato činnost pak není využívána. Je to proto, že pokračujeme v ideovém záměru továrny, podle kterého by si majitel měl uvědomit existenci kotelny pouze připomenutím povinné roční prohlídky naší firmou.
 

Dále se snažíme o kvalitu oprav a servisu tak, aby se naše návštěvy omezily na předepsaný termín kontroly (vyhl. 85/1978 Sb. ČUBP) 1 x ročně, kdy je zároveň provedeno vše, co je potřeba. Servisní činnost je ukončena seřízením na optimální hodnoty účinností a emisí.
 

Měření účinnosti a emisí (od roku 2001 na všech modulech 1x ročně v rámci servisu) dokazuje, že většina modulů i po letech provozu stále dosahuje účinnosti přes 92% a emisí cca 50 mg/m3 CO a 20 mg/m3 Nox (při 3 % O2). Takové hodnoty nedosahuje většina konkurenčních kotlů ani v okamžiku prvého uvedení do provozu.
 

Servisní činnost na modulové sestavě Ideal Super Serie 4 není nutno provádět pouze před topným obdobím, tak jak je zvykem a nutností u většiny kotlů - odstavení by způsobilo značnou ztrátu (často až 50 % výkonu). Toto u modulární sestavy neplatí, je-li např. u sestavy 300 kW (6modulů), vyřazen jeden modul kvůli servisu pak uživatel není omezen na dodávce tepla pokuď se veknovní teploty dlouhodobě nepohybovaly pod -15°Celsia. Servis a opravy lze provádět i v době mírných marazů, vždy podle dohody s uživatelem. Vysoké zálohování výkonu pak vede většinu uživatelů k tomu, že ohlášenou závadu ignorují a opravu požadují buď v době nastalích velkých mrazů nebo až v termínu roční plánované kontroly.